www.MATMA.prv.pl                                                                    


Arytmetyka

- Zbiory liczbowe
- Systemy liczbowe
- Cechy podzielności
 

Planimetria

- Rodzaje kątów
- Trójkąty
- Czworokąty
 

Stereometria

- Ostrosłupy
- Graniastosłupy
- Bryły obrotowe
 

Funkcje

- Pojęcie funkcji
- Funkcja liniowa
- Funkcja kwadratowa
- Przekształcanie  
  wykresów funkcji

 

Ciągi i szeregi

- Wiadomości ogólne
- Ciąg arytmetyczny
- Ciąg geometryczny
- Szereg geometryczny
 

Inne

- Wzory skróconego 
   mnożenia

- Logarytmy
- Tożsamości
   trygonometryczne

Informacje
Pomoc

Forum
- Programy
- Arkusze maturalne  

Google


Wzory skróconego mnożenia

  kwadrat sumy     (a+b)2 = a2 + 2ab + b2
  
kwadrat różnicy    (a-b)2 = a2 - 2ab + b2
  sześcian sumy   (a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
  
sześcian różnicy    (a-b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3
  
różnica kwadratów    a2-b2=(a-b) . (a+b)
  suma sześcianów    a3 + b3 = (a+b) . (a2 - ab + b2)
  różnica sześcianów    a3 - b3 = (a - b) . (a2 + ab + b2)
  kwadrat sumy trzech składników    (a+b+c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc