www.MATMA.prv.pl


Arytmetyka

- Zbiory liczbowe
- Systemy liczbowe
- Cechy podzielności
 

Planimetria

- Rodzaje kątów
- Trójkąty
- Czworokąty
 

Stereometria

- Ostrosłupy
- Graniastosłupy
- Bryły obrotowe
 

Funkcje

- Pojęcie funkcji
- Funkcja liniowa
- Funkcja kwadratowa
- Przekształcanie  
  wykresów funkcji

 

Ciągi i szeregi

- Wiadomości ogólne
- Ciąg arytmetyczny
- Ciąg geometryczny
- Szereg geometryczny
 

Inne

- Wzory skróconego 
   mnożenia

- Logarytmy
- Tożsamości
   trygonometryczne

Informacje
Pomoc

- Forum
- Programy
- Arkusze maturalne
 

Google


Ostrosłupy
 

 

          Ostrosłup - wielościan , którego jedna ściana, zwana
                   podstawa jest dowolnym wielokątem, a 
                   pozostałe ściany są trójkątami o wspólnym
                   wierzchołku.


 * Rodzaje ostrosłupów

 
Ostrosłup prawidłowy - jego podstawa jest wielokąt foremny, a ścianami bocznymi przystające
                                      trójkąty foremne.

 Czworościan - ostrosłup o podstawie trójkąta.
                         Czworościan, którego wszystkie ściany są trójkątami równobocznymi nazywamy
                         czworościanem foremnym.

 Ostrosłup ścięty - część ostrosłupa zawarta między płaszczyzną jego podstawy, a równoległa
                               do niej płaszczyzna przechodzącą przez jego punkt wewnętrzny.


 
 * Wzory

 
Wzór na objętość ( nie dotyczy ostrosłupa ściętego )

 
V = 1/3*P*h                    P - pole podstawy ostrosłupa
                                        h - wysokość ostrosłupa

 Wzór na pole całkowite ostrosłupa

 Pc = Pp + Pb