www.MATMA.prv.pl                                                                    


Arytmetyka

- Zbiory liczbowe
- Systemy liczbowe
- Cechy podzielności
 

Planimetria

- Rodzaje kątów
- Trójkąty
- Czworokąty
 

Stereometria

- Ostrosłupy
- Graniastosłupy
- Bryły obrotowe
 

Funkcje

- Pojęcie funkcji
- Funkcja liniowa
- Funkcja kwadratowa
- Przekształcanie  
  wykresów funkcji

 

Ciągi i szeregi

- Wiadomości ogólne
- Ciąg arytmetyczny
- Ciąg geometryczny
- Szereg geometryczny
 

Inne

- Wzory skróconego 
   mnożenia

- Logarytmy
- Tożsamości
   trygonometryczne

Informacje
Pomoc

Forum
- Programy
- Arkusze maturalne  

Google


Rodzaje kątów
 

 Ze względu na miarę kąty możemy podzielić na:
 
 
- kąt ostry - kąt o mierze większej niż 0o a mniejszej niż 90o
    
  - kat prosty - kat o mierze 90o
   
  - kąt rozwarty - kąt o mierze większej niż 90o a mniejszej niż 180o
   
  - kat półpełny - kat o mierze 180o
   
  - kąt wklęsły- kąt o mierze większej niż 180o a mniejszej niż 360o
   
  - kat pełny - kat o mierze 360o
     

 

 Ze względu na położenie kąty możemy podzielić na:

  -
kąty wierzchołkowe
        kąty wierzchołkowe maja równa miarę
 

  - kąty odpowiadające
    kąty odpowiadające maja równa miarę
 

  - kąty naprzeciwległe
    kąty naprzeciwległe maja równa miarę
 

  - kąty przyległe
    Suma miar katów przyległych zawsze jest równa 180o Kąt wpisany i środkowy

  -
kat wpisany - kąt, którego wierzchołek leży na okręgu, a ramiona zawierają cięciwy tego okręgu.

 
Jeżeli kąt wpisany oparty jest na średnicy to jego miara wynosi 90o


 
 
- kąt środkowy kąt, którego wierzchołek leży w środku okręgu, a ramiona wyznaczone są przez 
  wychodzące z niego promienie


 
Kąt środkowy ma zawsze 2 razy większą miarę od kąta wpisanego opartego na tym samym łuku