www.MATMA.prv.pl


Arytmetyka

- Zbiory liczbowe
- Systemy liczbowe
- Cechy podzielności
 

Planimetria

- Rodzaje kątów
- Trójkąty
- Czworokąty
 

Stereometria

- Ostrosłupy
- Graniastosłupy
- Bryły obrotowe
 

Funkcje

- Pojęcie funkcji
- Funkcja liniowa
- Funkcja kwadratowa
- Przekształcanie  
  wykresów funkcji

 

Ciągi i szeregi

- Wiadomości ogólne
- Ciąg arytmetyczny
- Ciąg geometryczny
- Szereg geometryczny
 

Inne

- Wzory skróconego 
   mnożenia

- Logarytmy
- Tożsamości
   trygonometryczne

Informacje
Pomoc

- Forum
- Programy
- Arkusze maturalne
 

Google


Graniastosłupy
 

 


Graniastosłup -
wielościan, którego dwie ściany ( zwane             
                         podstawami ) są przystającymi wielokątami 
                         leżącymi w płaszczyznach równoległych,
                         a pozostałe ściany są równoległobokami 


 * Rodzaje graniastosłupów


Graniastosłup prosty
- graniastosłup w którym krawędzie boczne
                                    są prostopadłe do podstaw.
 


Graniastosłup pochyły -
graniastosłup w którym krawędzie
                                      boczne nie są prostopadłe do podstawy.
 


Prostopadłościan
- graniastosłup w którym wszystkie ściany są
                              prostokątami
 


Graniastosłup prawidłowy - graniastosłup prosty, którego
                                            podstawa jest wielokąt foremny.


 * Wzory

 
Wzór na objętość graniastosłupa

 V = Pp*H         
 Pp - pole podstawy graniastosłupa
                            H - wysokość graniastosłupa

 Wzór na pole całkowite graniastosłupa

 Pc = 2Pp + Pb      
Pp - pole podstawy graniastosłupa
                            Pb - pole ścian bocznych graniastosłupa