www.MATMA.prv.pl


Arytmetyka

- Zbiory liczbowe
- Systemy liczbowe
- Cechy podzielności
 

Planimetria

- Rodzaje kątów
- Trójkąty
- Czworokąty
 

Stereometria

- Ostrosłupy
- Graniastosłupy
- Bryły obrotowe
 

Funkcje

- Pojęcie funkcji
- Funkcja liniowa
- Funkcja kwadratowa
- Przekształcanie  
  wykresów funkcji

 

Ciągi i szeregi

- Wiadomości ogólne
- Ciąg arytmetyczny
- Ciąg geometryczny
- Szereg geometryczny
 

Inne

- Wzory skróconego 
   mnożenia

- Logarytmy
- Tożsamości
   trygonometryczne

Informacje
Pomoc

- Forum
- Programy
- Arkusze maturalne
 

Google


Czworokąty
  Czworokąt
- figura geometryczna mająca 4 boki.
                       Suma miar kątów wewnętrznych wynosi 360o
 
 Czworokąty możemy podzielić m.in. na:

 * kwadrat - czworokąt mający wszystkie boki równe i cztery kąty proste ( 90o )
Wzór na pole kwadratu
P = a2               a - bok kwadratu

Wzór na przekątną kwadratu
    * prostokąt - czworokąt mający wszystkie kąty proste.
Wzór na pole prostokąta
P = a*b               a - krótszy bok prostokąta
                        b - dłuższy bok prostokąta

Wzór na przekątną  prostokąta * romb - czworokąt mający wszystkie boki równe.

Wzory na pole rombu
P = a*h                                 a - bok rombu   h - wysokość rombu
P = (d1*d2) / 2             d1 , d2 - przekątne rombu           

  * równoległobok - czworokąt mający 2 pary boków równoległych.
Wzory na pole równoległoboku
P = a*h                                              a - bok rombu   h - wysokość rombu
P = (d1*d2) / 2 * sina            d1 , d2 - przekątne rombu 
                                              a - kat pomiędzy przekątnymi * deltoid - czworokąt mający oś symetrii przechodzącą przez dwa jego wierzchołki. Pyzatym ma
                  dwie pary przylegających boków o równych długościach, a jego przekątne przecinają
                  się pod kątem prostym.

Wzór na pole deltoidu
P = (d1*d2) / 2             d1 , d2 - przekątne rombu 
                                           
                                             * trapez - czworokąt mający co najmniej jedna parę boków równoległych.
 
Wzór na pole trapezu:
P = 1/2(a+b)*h      a - dolna podstawa
                             b - górna podstawa
                             h - wysokość